Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpłatna pomoc prawna w Krakowie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpłatna pomoc prawna w Krakowie

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Krakowa działa 31 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w 2 punktach w określonych dniach będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem. Porady udzielane są z każdej dziedziny prawa.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna:

 • z pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu;
 • dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą przyjść do punktu osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty. 

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 728 366 319 (telefon czynny jest w godzinach 7.30-16.00)

Więcej informacji oraz lista punktów znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny, a sprawy ich nie prowadzi adwokat ani radca prawny. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest także studentom obcokrajowcom. SPP umożliwia studentom prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach. Studenci pod opieka doświadczonych pracowników naukowych udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Porady udzielane są z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Dane kontaktowe:

 • Adres: ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1, 30 – 705 Kraków, pokój 012, budynek A
 • Telefon: 12 2571 151
 • Mail: sppka@afm.edu.pl
 • Strona internetowa: www.spp.ka.edu.pl

Dyżury prowadzone są online.

Porady są udzielane wyłącznie konsumentom, mieszkańcom powiatu krakowskiego – miejskiego oraz ziemskiego w sporach z przedsiębiorcami.

 

Porady prawne są aktualnie udzielane:

 • elektronicznie 
 • telefonicznie pod numerami telefonów 12 616 93 60 oraz 12 616 93 70

Telefony są obsługiwane w godzinach pracy UM Krakowa , tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.40 do 15.30.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć udziela bezpłatnej pomocy prawnej z procedury uchodźczej:

 • uchodźcom,
 • bezpaństwowcom,
 • cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

 

Pomoc świadczona jest:

 • w ośrodkach dla uchodźców,
 • w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,
 • w biurze Centrum (ul. Krowoderska 11/7)
 • telefonicznie (12 633 72 23)
 • drogą mailową (porady@pomocprawna.org).

W sprawach nagłych można się kontaktować (telefon lub WhatsApp) pod numerem +48 693 390 502.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.pomocprawna.org

Pomoc prawna udzielana jest osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są m. in. z zakres prawa spadkowego, prawa rodzinnego, odszkodowań i antywindykacji.

 

Dane kontaktowe:

 

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji: poradnieprawne.org

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" oferuje darmowe porady prawne świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów. Z darmowych porad prawnych, inaczej niż pozostałych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej może skorzystać KAŻDY niezależnie od jego sytuacji materialnej. Zakres pomocy prawnej obejmuje poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

 

Dane kontaktowe:

Obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

 

Fundacja nie świadczy pomocy prawnej drogą telefoniczną lub mailową.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: fundacja-consilium.pl