Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Warunkiem wstępnym skorzystania z pomocy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest wypełnienie formularza informacyjnego oraz podpisania zogdy na przetwarzanie danych osobowych. Formularze do poszczególnych Sekcji oraz oświadczenie dostępne są do pobrania poniżej.

Klient wypełnia formularz w części B, C i D. Bardzo ważne jest to, by oświadczenia, znadujące się w części D formularza zostały podpisane ręcznie, imieniem i nazwiskiem każdorazowo przy każdym punkcie. Odręczny podpis musi się również znaleźć na zgodzie, dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Wypełnione dokumenty, zarówno formularz, jak i oświadczenie, należy przesłać do Poradni tradycyjnie, drogą listowną lub zeskanowane drogą mailową. Do korespondencji warto także dołączyć kserokopie (lub skany) dokumentów związanych ze sprawą.