Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać pomoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak uzyskać pomoc prawną?

W celu skorzystania z porad prawnych Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego niezbędne jest wypełnienie formularza informacyjnego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

  1. wysyłając wskazane dokumenty, pobierane ze strony Poradni (zakładka Formularze) drogą listowną, wraz z kserokopią dokumentów związanych ze sprawą;
  2. wysyłając skany wskazanych dokumentów, pobranych ze strony Poradni (zakładka Formularze) drogą mailową, wraz ze skanami dokumentów związanych ze sprawą.

Maile należy kierować na skrzynki pocztowe poszczególnych sekcji:

Zasady udzielania porad (do pobrania ze strony) stanowią część "D" każdego formularza informacyjnego.

 

Uzyskanie pomocy krok po kroku:

  1. Upewnij się, że spełniasz warunki darmowej pomocy prawnej.
  2. Wypełnij formularz i oświadczenie oraz dostarcz je do poradni wraz z kopiami dokumentów związanych ze sprawą.
  3. Zgłoszenie zostanie przekazane do Asystentów odpowiedniej Sekcji.
  4. Asystenci decydują o przyjęciu sprawy (Uwaga - możliwość odmowy przyjęcia konkretnej sprawy!).
  5. W przypadku przyjęcia sprawy Asystent wyznacza Studenta do jej prowadzenia, natomiast w przypadku odmowy Klient zostaje pisemnie zawiadomiony przez Asystenta o fakcie i powodzie odmowy przyjęcia sprawy.
  6. Student przygotowuje opinię prawną i niezbędne pisma procesowe dla Klienta.

 

Studencka Poradnia Prawna UJ nie udziela porad prawnych telefonicznie, ani ustnie, tylko w formie pisemnych opinii.