Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady udzielania porad

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady udzielania pomocy prawnej

Podstawowe zasady udzielania porad prawnych przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte są w oświadczeniach, stanowiących część D formularza informacyjnego, które każdy Klient zobowiązany jest podpisać na początku współpracy z Poradnią, potwierdzając tym samym zapoznanie się z ich treścią oraz akceptując zasady funkcjonowania Poradni.

Warunkiem udzielenia pomocy prawnej przez Poradnię jest podpisanie przez Klienta wszystkich poniższych oświadczeń:

  1. Nie stać mnie na korzystanie z płatnej pomocy prawnej.
  2. Mojej sprawy nie prowadzi obecnie adwokat ani radca prawny.
  3. Złożenie podpisanego formularza nie oznacza przyjęcia sprawy przez Poradnię.
  4. Poradnia udziela pomocy prawnej tylko na piśmie. Moją sprawę będzie prowadził student, a nie zawodowy prawnik. Student nie może reprezentować klienta przed sądem. Jeżeli sprawa będzie kwalifikowała się do skierowania jej do Rzecznika Praw Obywatelskich, Poradnia może przekazać sprawę do Biura Rzecznika. Poradnia nie zwraca kserokopii dokumentów przekazanych przez klienta po zakończeniu prowadzenia jego sprawy.
  5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego i członków Poradni jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Student i inni członkowie Poradni nie mogą odmówić zeznań na temat faktów, o których dowiedzieli się w toku prowadzenia sprawy. Oznacza to, że są oni zobowiązani wyczerpująco odpowiedzieć na pytania sądu, prokuratura, Policji lub innego w danej sprawie uprawnionego organu.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodniez klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Pliki do pobrania
docx
Zasady udzielania pomocy prawnej