Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą wszystkie uniwersyteckie poradnie prawne na terenie kraju, w tym Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundacja podejmuje działania mające na celu finansowanie działań poszczególnych poradni oraz standaryzację i utrzymywanie wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej.

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:

  • przeprowadzanie konkursów grantowych dla studenckich poradni prawnych,
  • wspieranie współpracy poradni,
  • wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,
  • organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji,
  • wydawanie publikacji,
  • zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni,
  • gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni,
  • propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Strona internetowa Fundacji - http://www.fupp.org.pl/