Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Poradni

Historia

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała w 1997 r., będąc pierwszą tego typu jednostką w Polsce. Inicjatorami jej powstania przy Wydziale Prawa i Administracji UJ byli prof. dr hab. Maria Szewczyk, prof. dr hab. Fryderyk Zoll oraz dr Halina Nieć. Nauczanie kliniczne zostało wprowadzone do programu studiów, uzupełniając dotychczasowy model kształcenia, stanowiąc tzw. przedmiot fakultatywny. W roku 2005 Poradnia uzyskała status jednostki działalności podstawowej Uniwersytetu. Do 2012 roku poradnia nosiła nazwę Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

W 2018 r. Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońsiego zajęła 1. miejsce w rankingu polskich studenckich poradni prawnych, przygotowanym przez Fundację Uniweryteckich Poradni Prawnych, we współpracy z dziennikiem "Rzeczpospolita".

Działalność

Studencka Poradnia Prawna UJ udziela porad prawnych przede wszystkim osobom ubogim, któych nie stać na poniesienie kosztów profesjonalnej, odpłatnej pomocy prawnej (przez adwokatów i radców prawnych), a także osobom prawnym (m. in. fundacjom i stowarzyszeniom), spełniającym ten warunek.

Dodatkowo Poradnia zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi na krakowskich uczelniach wyższych, występując w roli obrońców obwinionych studentów. Ponadto Studenci Poradni pełnią rolę kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu w postępowaniach toczących się przed sądami okręgu krakowskiego oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy władzy publicznej mające siedzibę w Krakowie.

Porady prawne udzielane są przez Studentów, wyłącznie w formie pisemnych opiniii wraz z ewentualnymi pismami procesowymi do samodzielnego złożenia przez Klienta. Nad organizacją pracy Studentów Poradni czuwają Asystenci Sekcji, natomiast nad merytoryczną poprawnością udzielanych porad prawnych czuwają Koordynatorzy, będący czynnie działającymi praktykami. Bieżącym administrowaniem Poradni i i kierowaniem przyjmowania nowych spraw przez Studentów zajmują się Sekretarze.

Studenci działają w Sekcjach: 

  1. Sekcji Prawa Cywilnego 
  2. Sekcji Prawa Karnego 
  3. Sekcji Prawa Pracy  

W roku akademickim 2017/2018 Poradnia przyjęła 489 spraw. W programie Poradni uczestniczyło 44 Studentów, 13 Asystentów i 11 Koordynatorów.