Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się udzielaniem porad prawnych, z zakresu: 

 • prawa rzeczowego: własności (nieruchomości i rzeczy ruchome), współwłasności, zasiedzenia, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, prawa lokalowego, prawa spółdzielczego.
 • prawa zobowiązań: umów (sprzedaży, najmu i dzierżawy, pożyczki, zlecenie, o dzieło, rachunku bankowego, darowizny i innych) i odszkodowań. 
 • prawa spadkowego: dziedziczenia ustawowego, testamentu, zachowku. 
 • prawa rodzinnego: rozwodów, separacji, rozdzielności majątkowej, władzy rodzicielskiej, adopcji, alimentów. 
 • prawa autorskiego, prawa budowlanego i innych. 

 

Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim: 

 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie pism procesowych
 • przygotowywanie pism urzędowych i innych pism
 • pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu

Bezpośrednie adresy e-mail do sekcji: Spc1@uj.edu.pl.

Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu: 

 • prawa karnego materialnego 
 • procesu karnego 
 • prawa karnego wykonawczego 
 • prawa wykroczeń 
 • prawa karnego skarbowego 
 • postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych 


Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim:

 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie pism procesowych (np. apelacje, wnioski dowodowe, sprzeciwy),
 • pełenienie funkcji obrońców studentów, obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych na krakowskich szkołach wyższych.

Adres e-mail bezpośrednio do Sekcji - Spkarne@uj.edu.pl.

Sekcja Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy, 
 • dochodzenia niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, 
 • odwołania od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, 
 • wypowiedzenia warunków umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem.

Ważne - Sekcja Prawa Pracy SPP UJ nie zajmuje się sprawami ubezpieczeń społecznych (ZUS).


Udzielanie porad obejmuje przede wszystkim: 

 • sporządzanie opinii prawnych, 
 • niezbędnej korespondencji do pracodawcy, 
 • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych, w tym wniosków o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pełnienie funkcji kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu

Adres e-mail bezpośrednio do Sekcji - Spp@uj.edu.pl.