Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerstwo Sprawiedliwości

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ministerstwo Sprawiedliwości

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego w  2008 roku wygrała dwa ogólnopolskie konkursy zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013”. Konkursy te dotyczyły opracowania merytorycznej treści informatorów przedstawiających:

  • prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej przestępstwem (konkurs nr DWOiP V 078-30/07);
  • prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze (konkurs nr BM-VI-078-288/08).

 

Informator dla pokrzywdzonego

Na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ pod kierunkiem dr Tomasza Sroki przygotowała książkę „Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego”, prezentującą prawa i obowiązki pokrzywdzonego w toku procesu karnego oraz praktyczne rady jak się odnaleźć w sądzie i w prokuraturze. Opracowanie zostało uzupełnione o wzory najważniejszych pism procesowych, z jakimi pokrzywdzony może się zetknąć w toku postępowania, oraz wybór aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków pokrzywdzonego.

Informator jest dostępny dla każdego w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz w wersji zaktualizowanej (stan prawny na rok 2010) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wersja papierowa Informatora, w nakładzie 500.000 egzemplarzy, została rozesłana do wszystkich sądów i prokuratur na terenie całego kraju, gdzie jest bezpłatnie dystrybuowana.

 

Informator o prawach i obowiązkach obywatela w sądzie i prokuraturze

Na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy Sekcja Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sekcją Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr Tomasza Sroki przygotowała trzy informatory:

  1. "Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki"
  2. "Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki"
  3. "Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki"

Informatory są dostępne dla każdego w wersji elektronicznej na stronie internetowej ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/ oraz na stronach internetowych większości sądów i prokuratur w kraju.

Informatory w wersji papierowej są dostępne w siedzibach sądów i prokuratur na terenie całego kraju.

Pliki do pobrania
pdf
Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego
pdf
Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki
pdf
Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki
pdf
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki